Nieuws

Communicatiecommissie

De nieuwe commissie leden worden officieel op de leden vergadering benoemd, maar we weten dat José al meer dan een jaar aan de nieuwe website werkt. Deze wordt gepresenteerd op de ALV.

Ook Roos Braunius is achter de schermen al aan het werk, in het contact met de sponsoren. Nu er geen papieren clubblad meer verschijnt, is ‘herziening van de spelregels’ nodig. Roos gaat de sponsoren hierover informeren. Ook zullen er enkele veranderingen komen bij de reclameborden, rondom de banen. Niets blijft zoals het is.